Logo DWPN 1%

Kursy księgowości dla NGO
Dodaj do ulubionychBezpłatne kursy pełnej księgowości dla NGO i innych podmiotów ekonomii społecznej organizowane w ramach projektu "Finanse w zgodzie z prawem" zakończone

Celem projektu "Finanse w zgodzie z prawem" realizowanego przez Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej oraz Instytut Promocji Aktywności Społecznej na terenie województwa śląskiego jest wsparcie przedstawicieli sektora ekonomii społecznej we wdrożeniu działań związanych z prawidłowym i profesjonalnym prowadzeniem księgowości oraz dostosowaniem ich działalności do obowiązującego prawa.

Zorganizowane przez nas kursy pełnej księgowości od samego początku promocji i rekrutacji cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród przedstawicieli sektora ekonomii społecznej. Do udziału w nich zakwalifikowaliśmy 27 uczestników z różnych organizacji pozarządowych z całego województwa śląskiego, którzy podczas 120 godzin kursu, pod okiem ekspertów, krok po kroku uczyli się księgowości od podstaw. W programie kursu znalazły się m.in. następujące zagadnienia:

 • Podstawy rachunkowości - definicje, operacje gospodarcze, funkcjonowanie kont księgowych
 • Podstawowe akty prawne. Zakładowy plan kont
 • Odpowiedzialność w zakresie rachunkowości. Polityka rachunkowości. Struktura bilansu
 • Ewidencja środków pieniężnych - obrót kasowy i jego dokumentacja
 • Ewidencja rozrachunków z dostawcami i odbiorcami z tytułu wynagrodzeń
 • Ewidencja przychodów organizacji pozarządowych
 • Ewidencja kosztów organizacji pozarządowych
 • Ewidencja rzeczowych i niematerialnych aktywów trwałych
 • Ewidencja rzeczowych aktywów obrotowych
 • Ewidencja wynagrodzeń i świadczeń na rzecz pracowników
 • Podatek od towarów i usług, kasy rejestrujące
 • Sprawozdanie finansowe
 • Podatek dochodowy od osób prawnych

Zajęcia odbywały się w dwóch grupach - w trybie weekendowym w Żorach oraz tygodniowym w Gliwicach. Kurs zakończył się otrzymaniem certyfikatem. Udział w zajęciach był bezpłatny.

Ponadto w ramach projektu "Finanse w zgodzie z prawem" została założona specjalna bezpłatna platforma wiedzy poświęconej księgowości: www.ksiegowosc-ngo.pl, przeznaczona dla odbiorców z trzeciego sektora, na której systematycznie były umieszczane m.in. materiały ze szkoleń, wypowiedzi i rady ekspertów. Platforma jest dostępna dla wszystkich zainteresowanych podmiotów ekonomii społecznej zarejestrowanych w województwie śląskim. Wystarczy się zalogować!
Zapraszamy.« wsteczKONTAKT

Mariusz Rotarski,

Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej,

tel.: 32 232 49 02/ 461 20 70, fax: 32 232 49 01 / 461 20 71,

e-mail: mariusz.rotarski@haus.pl

PARTNERZY

Człowiek najlepsza inwestycja!

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego