Logo DWPN 1%

Aktualności
Dodaj do ulubionychPolska i niemiecka mniejszość narodowa w Prowincji Górnośląskiej i województwie śląskim 1922-1939

13 lutego br., w Opolu odbył się wernisaż wystawy Muzeum Śląska Opolskiego oraz Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej: „Po Plebiscycie na Górnym Śląsku(…)”

 

 

 

 

 

 

 Wystawa:

„Po plebiscycie na Górnym Śląsku.

Polska i niemiecka mniejszość narodowa

w Prowincji Górnośląskiej i województwie śląskim 1922-1939”

 

Na wystawie prezentowane są zbiory reprezentatywne dla trudnego okresu w historii Górnego Śląska, jakim był czas poplebiscytowy. Stanowią je różnego rodzaju dokumenty, fotografie, listy, wydawnictwa i drobne druki propagandowe, prasa śląska, odznaki i medale pamiątkowe, sztandary i inne eksponaty. Znajdują się wśród nich zbiory unikatowe: na przykład jedyny zachowany egzemplarz „Leksykonu Polactwa w Niemczech”.

Na wystawie znalazło się wiele interesujących fotografii tematycznie związanych z działalnością polskich organizacji jak i mniejszości niemieckiej. Szereg ciekawych materiałów dotyczących mniejszości niemieckiej zamieszkującej przed II wojną światową województwo śląskie pozyskano z dziewięciu górnośląskich muzeów. Jak dotąd w muzeach województwa śląskiego nie było wystawy poświęconej wyłącznie mniejszości niemieckiej. Na wystawie Muzeum Śląska Opolskiego prezentowane są m.in. cenne eksponaty dokumentujące życie kulturalne mniejszości – dzieła niemieckich malarzy z przedwojennego województwa śląskiego, dokumentacja aktywności oświatowej (świadectwa szkolne z „minderhajtek”), ulotki wyborcze i legitymacje partyjne oraz Związkowe, egzemplarze głównych tytułów prasowych mniejszości (np. „Kattowitzer Zeitung”), medale i znaczki sportowe, ulotki reklamowe niemieckich firm, plakaty Niemieckiej Gminy Teatralnej, ponadto fotografie czołowych działaczy i przedstawicieli mniejszości, zdjęcia obiektów należących do organizacji niemieckich itp.

Wystawa po raz pierwszy dokumentuje i pokazuje wiele rzadkich aspektów z życia i działalności zarówno polskiej jak i niemieckiej mniejszości narodowej w latach 1922-1939.

Głównym celem wystawy jest zapoznanie współczesnego widza ze „świadectwami czasu” mniejszości narodowych zamieszkujących w okresie międzywojennym teren Górnego Śląska. Skutkiem podziału terenu plebiscytowego było zaistnienie przeszło półmilionowej mniejszości polskiej zamieszkującej ówczesną Prowincję Górnośląską oraz ćwierćmilionowej mniejszości niemieckiej pozostałej w polskim przedwojennym województwie śląskim.

Poświęcenie ekspozycji temu słabo znanemu tematowi stanowi cenne dopełnienie całości i zajmujący materiał do porównań. Szersze spojrzenie na proces, jaki miał miejsce po podziale Górnego Śląska pozwoli na wszechstronne ukazanie historii regionu i przybliży jego mieszkańcom złożoność tego zagadnienia.

Serdecznie zapraszamy do zwiedzania wystawy do 19 maja br., w Muzeum Śląska Opolskiego, ul. Św. Wojciecha 13, w Opolu.
« wsteczKONTAKT
Beata Woźniak,

DWPN Opole,

tel. 77 40 25 105,

faks: 77 40 25 115,

e-mail:beata.wozniak@haus.pl

PARTNERZY

Organizatorzy:

Muzeum Śląska Opolskiego

Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej

Partner:

Instytut Pamięci Narodowej w Katowicach

Współfinansowanie:

Konsulat Republiki Federalnej Niemiec w Opolu