Logo DWPN 1%

Aktualności
Dodaj do ulubionychPortal o społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR)

wwwZapraszamy na stronę www.csr.haus.pl, poświęconą tematyce społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR). Strona internetowa jest elementem nowatorskiego projektu Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej Corporate Social Responsibility dla Górnego Śląska, który powstał w celu propagowania koncepcji CSR w tym regionie.

 

Pod adresem www.csr.haus.pl Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej uruchomił nowy portal internetowy polsko-/niemieckojęzyczny poświęcony tematowi Corporate Social Responsibility (CSR) uwzględniający szczególnie Górny Śląsk (woj. śląskie i opolskie). Strona internetowa jest elementem nowatorskiego projektu Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej "Corporate Social Responsibility dla Górnego Śląska", który powstał celem upowszechnienia wiedzy na temat CSR w tym regionie, m.in. poprzez Śląską Akademię CSR.

Idea Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) polega na tym, że przedsiębiorstwa w swojej działalności dobrowolnie podejmują zobowiązania etyczne, ekologiczne i społeczne, wykraczające poza normy obowiązującego prawa.

Pomysł wdrażania tematyki Corporate Social Responsibility powstał w ściślej współpracy Fundacji im. Friedricha Eberta z Domem Współpracy Polsko-Niemieckiej. W opracowaniu koncepcji poszczególnych projektów aktywny udział wzięli również: CentrumCSR.PL, Wyższa Szkola Zarządzania i Nauk Społecznych w Tychach oraz Wyższa Szkoła Nauk i Sztuki Stosowanych w Getyndze.

Na stronie internetowej informujemy na bieżąco o imprezach organizowanych w ramach głównego projektu "Corporate Social Responsibility dla Górnego Śląska" oraz opublikujemy wyniki badań o CSRze przeprowadzone zarówno w Polsce, jak i Niemczech, uwzględniając relacje obu krajów, ze szczególnym naciskiem na Górny Śląsk. Dwujęzyczna dostępność materiałów ma wspierać międzynarodową wymianę wiedzy w tej dziedzinie.

W ramach odrębnego forum zamierzamy prezentować dobre praktyki społecznej odpowiedzialności zrealizowane przez firmy z Górnego Śląska jako przykłady mogące inspirować dalsze firmy do podobnego działania i zachęcić do współpracy. W ten sposób chcemy również umożliwić firmom prezentację ich aktywności w duchu CSR w Niemczech.

Jest to forum otwarte dla przedsiębiorstw działających w tym regionie oraz dla organizacji pozarządowych współpracujących z biznesem. Zachęcamy wszystkich chcących podzielić się dobrymi praktykami i doświadczeniami do kontaktu z nami celem opracowania - przez nas i ze współpracującymi z nami fachowcami - Państwa działań. Chcielibyśmy zwrócić uwagę na fakt, że ta prezentacja ma na celu ocenę poszczególnych praktyk a nie profilu firmy. Udział w Forum Dobrych Praktyk jest bezpłatny.

Zapraszamy do odwiedzania naszego portalu! Wszelkie uwagi i pytania w sprawie strony internetowej prosimy kierować do Iwony Ignasiak, menedżerki projektu, e-mail: iwona.ignasiak@haus.pl, tel. 032 232 49 02 wew. 120.« wsteczKONTAKT
Iwona Ignasiak, menedżerka projektu,

e-mail: iwona.ignasiak@haus.pl,

tel. 032 232 49 02 wew. 120.

PARTNERZY

Partnerami w poszczególnych projektach inicjatywy "Corporate Social Responsibility dla Górnego Śląska" są:

Fundacja CentrumCSR.PL


Wyższa Szkoła Zarządzania i Nauk Społecznych w Tychach

Projekt realizowany jest dzięki finansowemu wsparciu Fundacji im. Friedricha Eberta

 

Strona internetowa powstała dzięki wsparciu finansowemu Fundacji im. Friedricha Eberta.