Logo DWPN 1%

Historia Lokalna zyskuje coraz więcej odbiorców
Dodaj do ulubionychProjekt „Historia lokalna na przykładzie wybranych powiatów miast i gmin” cieszył się ogromnym zainteresowaniem w roku 2012.

 

 

 

 

 


Projekt realizowany od początku istnienia Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej, cieszy się rosnącym zainteresowaniem. W roku 2012 w odbywających się spotkaniach, wycieczkach i konkursach uczestniczyło prawie 3400 osób, czyli o ponad 1000 osób więcej, niż w roku 2011. Celem projektu jest przede wszystkim przełamywanie meandrów historii dawnych niemieckich, dziś polskich ziem, wspieranie pozytywnych stosunków i dialogu pomiędzy większością polską i mniejszością niemiecką oraz zapoznanie szerokiego kręgu lokalnej społeczności z przeszłością ich najbliższego otoczenia.

Adresatami działań są mieszkańcy danego regionu lub danej miejscowości, a w szczególności: członkowie mniejszości niemieckiej, organizacje społeczne, naukowcy, instytucje kultury, młodzież, nauczyciele historii, języka polskiego, języka niemieckiego, duchowieństwo, liderzy ścieżek edukacyjnych, politycy samorządowi. W roku 2012 projekt realizowany był łącznie w 12 gminach i powiatach województwa opolskiego oraz śląskiego. Zainteresowanie projektem jest tak duże, że DWPN stale pozyskuje nowych partnerów, pragnących rozpocząć lub powrócić po dłuższej przerwie do realizacji Historii Lokalnej.

Pragniemy zatem kontynuować projekt w roku 2013, a poprzez jego realizację w dalszym ciągu przyczyniać się do wzmacniania się i aktywnego kształtowania tożsamości regionalnej mieszkańców Górnego Śląska.

Jeżeli również Państwa gmina, powiat, koło DFK jest zainteresowane realizacją Historii Lokalnej w roku 2013, prosimy o kontakt  do dnia 28 stycznia 2013 r. z koordynatorem projektu p. Andreą Halenka.

 « wsteczKONTAKT
Andrea Halenka,

tel. 77 402 51 05,

faks 77 402 51 05,

e-mail: andrea.halenka@haus.pl

PARTNERZY

Fundacja Rozwoju Śląska oraz Wspierania Inicjatyw Lokalnych