Logo DWPN 1%

Aktualności
Dodaj do ulubionychZaproszenie dla referentów na międzynarodową konferencję naukową: „Władze komunistyczne wobec ludności niemieckiej w Polsce w latach 1945–1989”

DWPN we współpracy z Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji, Instytutem Pamięci Narodowej – Komisją Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz Instytutem Studiów Politycznych PAN organizuje międzynarodową konferencję naukową: Władze komunistyczne wobec ludności niemieckiej w Polsce w latach 1945-1989. Konferencja odbędzie się w dniach 28-29.11.2013 r., w Gliwicach.

Listopadowa międzynarodowa konferencja naukowa jest jednym z elementów realizacji postanowień Polsko-Niemieckiego Okrągłego Stołu. We „Wspólnym Oświadczeniu Okrągłego Stołu w sprawie wspierania obywateli niemieckich polskiego pochodzenia i Polaków w Niemczech oraz niemieckiej mniejszości w Polsce, zgodnie z polsko-niemieckim Traktatem o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy z dnia 12 czerwca 2012 r.” strona polska stwierdza, iż niezbędne jest dokonanie naukowej analizy niedemokratycznych praktyk PRL wobec Niemców w Polsce w okresie władzy komunistycznej.

„Władze komunistyczne wobec ludności niemieckiej w Polsce w latach 1945–1989” będzie konferencją naukową, która po raz pierwszy w historii III RP podsumować ma problematykę represji na mniejszości niemieckiej dokonywanej przez reżim i w jego obliczu.

Do uczestnictwa w konferencji zapraszamy naukowców z całej Europy. Opiekę merytoryczną sprawuje prof. dr hab. Piotr Madajczyk, Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk.

W załączeniu znajdą Państwo call for papers oraz formularze rejestracyjne dla naukowców w językach polskim, niemieckim i angielskim.« wsteczKONTAKT
Sebastian Rosenbaum,

e-mail: sebastian.rosenbaum@ipn.gov.pl,

tel. +48 32 207 03 28,

faks. +48 32 207 03 80,

Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej IPN w Katowicach,

ul. Józefowska 102, 40-145 Katowice.

DO POBRANIA

Conference call for papers PL [.doc]

Conference call for papers DE [.doc]

Conference form ENG [.doc]

Registration form PL [.doc]

Registration form DE [.doc]

Registration form ENG [.doc]