Logo DWPN 1%

Aktualności
Dodaj do ulubionychCykl seminariów informacyjnych nt: „Mniejszości bogactwem regionu”.

W ramach projektu „Polska krajem dla wszystkich” w październiku i listopadzie br. w wybranych szkołach ponadgimnazjalnych zorganizowaliśmy cykl seminariów informacyjnych nt: „Mniejszości bogactwem regionu”, dla młodzieży województwa opolskiego i śląskiego.

Seminaria informacyjne zostały zorganizowane przez Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej dzięki dotacji Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji. Celem projektu była szeroko pojęta dyskusja o tolerancji, prezentacja przykładowych postaw promujących działania tolerancyjne, walkę z dyskryminacją określonych grup społecznych lub narodowych.

Tematem przewodnim seminariów było przybliżenie młodzieży takich haseł jak: podstawy prawne istnienia mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce, tolerancja, integracja, asymilacja, tożsamość. 

W dniu 30 października 2012 r. seminarium informacyjne nt: „Mniejszości bogactwem regionu” odbyło się w Zespole Szkół w Ozimku.

 

W dniu 6 listopada 2012 r. seminarium informacyjne nt: „Mniejszości bogactwem regionu” odbyło się w Liceum Ogólnokształcącym Nr I w Opolu

 

W dniu 9 listopada 2012 r. seminarium informacyjne nt: „Mniejszości bogactwem regionu” odbyło się w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich.

 W dniu 22 listopada 2012 r. seminarium informacyjne nt: „Mniejszości bogactwem regionu” odbyło się w Zespole Szkół Mechaniczno Elektronicznych w Gliwicach.

 « wsteczKONTAKT

Magdalena Kubica,

tel. 77-402-51-06,

e-mail: magda.kubica@haus.pl

PARTNERZY

Organizator:

Dom Współpracy Polsko - Niemieckiej

Finansowanie:

Projekt finansowany ze środków Mnisterstwa Administracji i Cyfryzacji