Logo DWPN 1%

Aktualności
Dodaj do ulubionychW jaki sposób nie zanudzać historią…sympozjum Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach oraz Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej.

Historii nie należy opowiadać w sposób niezrozumiały, lecz w sposób popularny, zachowując rzetelność i historyczny obiektywizm… - to jedna z głównych konkluzji sympozjum pt.: Publicystyka czy podręcznik? Jak opowiadać śląską historię najnowszą” połączone z promocją periodyka „CzasyPismo” Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach oraz Domu Współpracy Polsko - Niemieckiej.

Dyskusję podczas sympozjum można podsumować stwierdzeniem, iż prace ściśle naukowe mają zwykle wąskie grono czytelników, głównie spośród osób fachowo zajmujących się badaniami historycznymi. Publicystyka historyczna z kolei nierzadko wypacza ducha źródeł, tworzy „fakty medialne”, które miewają nikłe oparcie w badaniach naukowych. Podręczniki, w związku z ich syntetyzującym charakterem, siłą rzeczy mocno upraszczają realia historyczne. Wydaje się, że istnieje głęboka potrzeba tworzenia takiego forum medialnego, które umożliwiałoby historykom wymianę poglądów, przegląd projektów badawczych czy prezentację ciekawszych odkryć naukowych. Zarazem chodzi o forum, które zawierałoby materiały pisane w sposób wolny od naukowego żargonu, czytelne i przystępne dla laików. Próbą stworzenia takiego forum jest nowy projekt wydawniczy IPN w Katowicach – półrocznik „CzasyPismo”, którego pierwszy numer ukazał się we wrześniu tego roku.

Sympozjum składało się z dwóch części. Najpierw odbył się panel dyskusyjny „Publicystyka czy podręcznik? Jak opowiadać śląską historię najnowszą?” z udziałem dr. Adama Dziuroka (IPN Katowice), dr. Jana F. Lewandowskiego („Fabryka Silesia”) i dr. Bernarda Linka (PIN-IŚ Opole). Następnie autorzy artykułów pierwszego numeru półrocznika „CzasyPismo”, przedstawili w krótkich wystąpieniach tematy poruszane w pierwszym numerze pisma.

Forum odbiorców sympozjum: studenci, licealiści, liczni opolscy historycy włączyli się do dyskusji nad pytaniem, w jaki sposób opowiadać historię, aby nie zanudzić współczesnego odbiorcę.

 « wsteczKONTAKT

Beata Woźniak, DWPN Opole,

tel. 77 40 21 105,

e-mail: beata.wozniak@haus.pl