Logo DWPN 1%

Aktualności
Dodaj do ulubionychMłodzi działacze mniejszości niemieckiej spotkali się w weekend na seminarium w Kędzierzynie-Koźlu

W dniach 9-10.11.2012 r. odbyło się w Hotelu Hugo w Kędzierzynie-Koźlu (Sławęcicach) spotkanie młodych działaczy  mniejszości niemieckiej W tym Alumnów Kuźni Młodych Liderów Seminarium nt. „Niemieckość w Polsce – problem wstydu, czy strachu ?” 

Podczas dwudniowego spotkania omówione zostały  m.in. narzędzia i metody państwa prawnego w walce z brakiem tolerancji i agresją wobec mniejszości. Dr Rafał Riedel z Uniwersytetu Opolskiego podkreślił fakt, iż według zapisu Konstytucji RP państwo powinno sprawować szczególną opiekę nad mniejszościami na swoim terenie. Natomiast dr hab. Sławomir Łodziński  z Uniwersytetu Warszawskiego zwrócił uwagę na istotne znaczenie edukacji i wychowania w walce z dyskryminacją.

W drugim dniu seminarium swoimi doświadczeniami z bycia młodą Niemką w Polsce, podzieliła się z uczestnikami Pani Alina Adamski, która stwierdziła, iż jest to powód do dumy, ale również często w relacjach międzyludzkich wyzwanie. Według Pani Aliny Polacy i Niemcy powinni jak rodzina, w zgodzie żyć na ich wspólnej ziemi, a nie wciąż rozpamiętywać przeszłość. Naszym gościem był również Sekretarz Związku Polaków na Litwie, Pan Edward
Trusewicz
, który mówił o problemach z jakimi zmaga się mniejszość polska na Litwie, jak np. brak regulacji prawnych, które umożliwiałyby używanie dwujęzycznych nazw ulic, czy nazwisk w języku polskim. Pan Trusewicz stwierdził jednak, ze Polaków i Braci Litwinów więcej łączy niż dzieli i powinni wspólnie dążyć do rozwoju swojego kraju. Ponadto Pan Bernard Ziesch, Przewodniczący
Związku Serbów Łużyckich Domowina, opowiedział obecnym o tym, iż Serbołużyczanie w Niemczech wychowują się w dwóch językach i dwóch kulturach. Jezyk łużycki i język niemiecki są dla przedstawicieli tej mniejszości w równym stopniu językami ojczystymi. Podsumowując Pan Ziesch stwierdził, iż w obecnych czasach zanikają granice administracyjne, dzielą nas jednak często granice językowe i te należy przełamywać.

Jednym z głównych elementów seminarium był jednak warsztat nt. „Czy niemieckość w Polsce może być atutem? – poszukiwanie narzędzi do wzmacniania tożsamości grupy narodowej – mniejszości niemieckiej”. W ramach warsztatu młodzi działacze MN zastanawiali się nad pojęciem
tożsamości oraz starali się zidentyfikować problem nieprzychylnego traktowania MN przez część większości polskiej oraz opracować działania niwelujące ten stan. Uczestnicy przedstawiali różne pomysły, jak np. kampania medialna, promocyjna, mająca ukazać korzyści, jakie region zamieszkały przez MN ma z jej obecności, szkolenie służące poszerzeniu wiedzy o faktach historycznych, społecznych, politycznych regionu zamieszkałego przez MN, utworzenie instytutu naukowego MN oraz wiele innych. Trzecią część warsztatu pn. „Wzmocnić tożsamość” poświęcono problemowi wzmocnienia istniejących struktur MN, poprzez m.in. zwiększenie zaangażowania młodych ludzi w działalność MN. W ramach pracy w grupach wyłoniły się ciekawe propozycje, jak np. organizacja spotkań dla młodzieży, dyskusyjne kluby filmowe, stworzenie podręcznika do nauki języka niemieckiego jako języka
mniejszości, czy Akademia Lidera w ramach instytutu MN.« wsteczKONTAKT

Andrea Halenka, tel. 77 402 51 05, e-mail: andrea.halenka@haus.pl

PARTNERZY

Fundacja Rozwoju Śląska oraz Wspierania Inicjatyw Lokalnych