Logo DWPN 1%

Publikacja "Różnorodność jest wartością..."
Dodaj do ulubionychPublikacja "Różnorodność jest wartością Konspekty lekcji do nauczania o wielokulturowości"
Opracowanie: Magdalena Mazik - Gorzelańczyk
Współpraca: Anna Maria Dubaniewicz

aPublikacja zawiera 10 konspektów lekcji, które zostały opracowane z myślą o przybliżeniu młodzieży problematyki mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce. Akcent położony został na stosunki mniejszości z większością, by wyczulić młode pokolenie na mechanizmy dyskryminacyjne i pokazać konieczność świadomego kształtowania relacji opartych na wzajemnym szacunku. Pomóc w tym mają ćwiczenia i symulacje zawarte w pierwszej części konspektów.

Informacje na temat wybranych grup narodowych i etnicznych także opracowane zostały w interaktywnej formie, która angażuje odbiorców do współpracy i refleksji. Wiedza przekazywana jest za pomocą ćwiczeń, o doborze których decyduje prowadzący, dopasowując je do potrzeb i poziomu grupy. Praktyczne zajęcia służą przełamaniu dystansu do kultur często mało znanych, przez co funkcjonujących w oparciu o stereotypowe wyobrażenia i uprzedzenia. Celem jest wzbudzanie wśród młodzieży pozytywnej ciekawości różnic kulturowych i chęci poznawania "innego", co powoduje, że przestaje ono być "obce".

Rozsmakowanie się młodego pokolenia w różnorodności tradycji i obrzędowości otaczającego świata stanowi solidny fundament dla budowania społeczeństwa w naturalny sposób akceptującego grupy odmienne kulturowo, postrzegającego je jako wartość ubogacającą krajobraz wspólnie zamieszkiwanego kraju.

Publikację mogą Państwo nieodpłatnie nabyć w Siedzibie Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej, Opole, ul. 1-go Maja 13/2, tel. 77 402 51 06, e-mail: magda.kubica@haus.pl  lub w Gliwicach, ul. Bojkowska 37, tel.  32 461 20 70« wsteczPARTNERZY

Wydawca:Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej

Dzięki dotacji:


Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji