Logo DWPN 1%

Ruszyły kolejne Niemieckie Kluby Malucha!
Dodaj do ulubionychWraz z nowym rokiem szkolnym do 2 pilotażowych dołączyło 6 nowych Niemieckich Klubów Malucha!

Już w 8 miejscowościach na terenie woj. śląskiego i opolskiego odbywają się zajęcia językowo-kulturalne dla dzieci mniejszości niemieckiej w wieku przedszkolnym (3-6 lat) pod nazwą "Niemiecki Klub Malucha". Zajęcia odbywają się w j. niemieckim dwa razy w miesiącu i trwają każdorazowo po dwie godziny.

Niemieckie Kluby Malucha to projekt Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej finansowany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, realizowany w kooperacji z lokalnymi kołami DFK.

Projekt ma na celu zapewnić regularny kontakt dzieci w wieku przedszkolnym z językiem oraz kulturą mniejszości niemieckiej. Stanowi on uzupełnienie oferty edukacyjnej dla dzieci korzystających z zajęć w przedszkolu oraz jest dodatkową ofertą edukacyjną i kulturalną dla dzieci mniejszości niemieckiej, które pozostają jeszcze poza regularnym systemem edukacyjnym. Im wcześniej dzieci rozpoczynają naukę języka, tym łatwiej, a właściwie bez wysiłku - przyswajają prawidłową wymowę oraz słownictwo.

Zajęcia bazują na grach animacyjnych i edukacyjnych, nauce piosenek, wierszyków charakterystycznych dla zajęć z tą grupą wiekową. Przewidziane są także elementy plastyczne, jak wycinanie, rysowanie, kolorowanie, tak aby zajęcia były jak najbardziej wszechstronne i wprowadzały odpowiednie słownictwo. Program nawiązuje ściśle do kultury mniejszości niemieckiej na Górnym Śląsku.

Do dyspozycji rodziców uczestników jest również doradca ds. dwujęzyczności, działający przy naszej organizacji, który przedstawia możliwości składania wniosków o objęcie dzieci nauką języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej i nauczania dwujęzycznego dzieci. Niemieckie Kluby Malucha to dodatkowe wsparcie dla wszystkich rodziców pragnących wychowywać swoje dzieci dwujęzycznie oraz zapewnić im regularny kontakt z kulturą niemiecką.


W zakładce „DO POBRANIA” znajduje się broszura informacyjna.

 « wsteczKONTAKT

Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej
tel. 32 461 20 70
e-mail: haus@haus.pl

DO POBRANIA

Broszura informacyjna[.doc]

PARTNERZY