Logo DWPN 1%

Aktualności
Dodaj do ulubionychOdwiedziny u mniejszości niemieckiej w Danii zachętą do dalszych działań wzmacniających dwujęzyczność w Polsce !

Od 11 do 14 października 2012 r.  odbył się wyjazd studyjny do Danii, w którym udział wzięli uczestnicy czerwcowego szkolenia pt.: „Przygotowanie kadr do prowadzenia szkół dwujęzycznych w Polsce”.

Już na miesiąc przed wyjazdem, uczestnicy zostali do niego merytorycznie przygotowani. Podczas spotkania z p. Hubertem Kołodziej, specjalisty ds. oświaty w Związku Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce, mieli oni okazję do zadawania pytań i rozwiania swoich wątpliwości związanych z dwujęzycznym szkolnictwem mniejszościowym w Polsce.

Podróż studyjna jest jednym z działań kampanii wspierającej polsko-niemiecką dwujęzyczność pt. Dwa to więcej niż jeden, którą Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej już trzeci rok realizuje na zlecenie Związku Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce. Celem wyjazdu było zapoznanie się z duńskim systemem szkolnictwa mniejszościowego szczególnie pod względem nauczania języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej. Grupa uczestników, do której należeli zarówno nauczyciele, dyrektorzy szkół,zaangażowani liderzy z środowiska mniejszości niemieckiej jak i przedstawiciele władz, mieli okazję zwiedzić duńskie placówki oświatowe w rejonie Aabenraa – mieście licznie zamieszkałym przez mniejszość niemiecką.

Wizytę rozpoczęto w prywatnej niemieckiej szkole podstawowej, gdzie pierwszoklasiści przywitali uczestników wesołą piosenką zaśpiewaną w języku niemieckim. Pani Dyrektor przedstawiła zasady funkcjonowania szkoły oraz ciekawostki związane z urozmaicaniem nauki dwujęzycznej w tej niemieckiej placówce. Uczestnicy mieli możliwość zwiedzenia całej szkoły, co przede wszystkim dla nauczycieli może być inspiracją do wprowadzenia zmian w swoich szkołach w Polsce. Następną odwiedzoną placówką było niemieckie gimnazjum, w którym to uczestnicy zostali równie dobrze przyjęci. Pani dyrektor przedstawiła funkcjonowanie szkoły oraz rolę niemiecko-duńskiej dwujęzyczności w kontekście wychowania młodzieży należącej do mniejszości niemieckiej w Danii. Zwróciła uwagę na fakt, iż wiodącym językiem każdej lekcji w gimnazjum jest język niemiecki. Powoduje to, że każdy uczeń na co dzień się tym językiem swobodnie posługuje. Pani dyrektor podkreśliła również fakt, że szkoła duży nacisk kładzie na naukę języków: uczeń ma do wyboru kurs wyrównawczy „extra niemiecki” lub „extra duński”, a językami obcymi w gimnazjum jest język angielski i francuski. Kolejną placówką, do której udali się uczestnicy było niemieckie przedszkole, które zapewniało całodzienną opiekę maluchów do 3 lat i od 3 do 6 lat. Z zaciekawieniem słuchali oni, jakie atrakcje małym dzieciom zapewnia przedszkole. Dzieci biorą udział nie tylko w podstawowych przedszkolnych zajęciach typu śpiewanie, taniec i majsterkowanie, które oczywiście odbywają się w języku serca, ale także w gotowaniu bądź zakupach. Pomaga to w rozwijaniu języka niemieckiego niezbędnego przy codziennych obowiązkach. Nauka jeszcze bardziej uatrakcyjniona zostaje zimą, kiedy przedszkole dołącza się do muzycznej szkoły. Odwiedziny w przedszkolu podsumowane zostały przez p. Stefana Sass, kierownika działu społeczno-pedagogicznego, który dokładnie przedstawił opiekę przedszkolną dzieci należących do mniejszości niemieckiej w Danii. Pierwszy aktywny dzień podróży, zakończony został wykładem p. Clausa Diedrichsen, dyrektora Niemieckiego Stowarzyszenia Szkół i Języków, który dokładnie przedstawił niemiecki system szkolnictwa w Południowej Jutlandii. Uczestnicy wykorzystali możliwość zadawania pytań nt. szkolnictwa mniejszości niemieckiej w Danii, co doprowadziło do rozwinięcia się ciekawej i rzeczowej dyskusji, podczas której próbowano porównać duński system szkolnictwa mniejszościowego z teorią polskiego systemu.

Drugi dzień wyjazdu rozpoczęły dwa wykłady. Pan Harro Hallmann, dyrektor Związku Niemieckiej Mniejszości w Danii opowiedział o historii mniejszości niemieckiej w Północnym Szlezwiku w kontekście życia mniejszości w dzisiejszych czasach oraz jej źródeł finansowania. Wykład ten również spotkał się z zainteresowaniem uczestników - szczególnie tych aktywnie działających w strukturach MN. Drugie wystąpienie należało do pana Nis-Edwin List-Petersen, dyrektora niemieckicej biblioteki, który nie tylko przedstawił system działania biblioteki, ale również dał uczestnikom możliwość dokładnego zwiedzenia wszystkich zakamarków tej interesującej instytucji. Wszyscy byli pod wrażeniem rozbudowania biblioteki oraz ilości dziedzin literackich dostępnych dla mniejszości niemieckiej i nie tylko. Zwiedzanie duńskich placówek oświatowych zakończone zostało w niemieckiej szkole z internatem przeznaczonej dla młodzieży w wieku od 14 do 18 lat. Wszyscy byli pod wrażeniem wyposażenia szkoły, która na co dzień daje młodzieży ogromne możliwości rozwoju nie tylko w kontekście nauki języka niemieckiego ale także zapoznania się z niemiecką kulturą. Szkoła oferuje wiele atrakcji, które umożliwiają młodym ludziom odkrycie swoich talentów, a młodzież chętnie spędza w niej wieczory np. grając w szkolnym zespole rokowym, tańcząc w grupie tanecznej, czy przedstawiając przeróżne spektakle w szkolnym teatrze.

Przez te kilka dni, uczestnicy mieli możliwość nie tylko zwiedzenia niemieckich szkół w Danii, ale również okazję do nawiązania kontaktów z członkami mniejszości niemieckiej tak licznie zamieszkałej w rejonie Półwyspu Jutlandzkiego, co być może zainspirowało ich do dalszych działań w swoich strukturach DFK.« wsteczKONTAKT
Beata Majnusz,
tel. 77 40 25 105, faks: 77 40 25 115,

e-mail: beata.majnusz@haus.pl

PARTNERZY

Organizatorzy:

Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej www.haus.pl

Związek Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce

www.vdg.pl


Projekt jest finansowany ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Federalnej Niemiec