Logo DWPN 1%

Ważna publikacja naukowa
Dodaj do ulubionychW ramach realizacji zadania Centrum Badań Mniejszości Niemieckiej ukazała się publikacja zatytułowana „Komunistyczny aparat bezpieczeństwa i ludność niemiecka na Górnym Śląsku w latach 1945-1990” – ważna dla wszystkich zainteresowanych losami Niemców w powojennej Polsce.

To jeden z paradoksów epoki PRL – według oficjalnej linii propagandowej wszyscy Niemcy opuścili Górny Śląsk po II wojnie światowej. Jednocześnie ówczesny aparat bezpieczeństwa bacznie przyglądał się wszystkim podejrzewanym o proniemieckie sympatie. I – raz jeszcze paradoksalnie – to archiwa gromadzone przez Instytut Pamięci Narodowej są dzisiaj kopalnią wiedzy na temat różnych form działań zmierzających do stworzenia chociażby tylko namiastki życia społecznego i kulturalnego górnośląskich Niemców w okresie od II wojny światowej do przełomu ustrojowego.

Dr Zbigniew Bereszyński od lat zajmuje się badaniem archiwów aparatu bezpieczeństwa PRL. Jest autorem szeregu prac naukowych poświęconych działaniom podejmowanym wobec opozycji politycznej. W publikacji obszernie zaprezentował wyniki badań dotyczących informacji gromadzonych przez PRL-owskie służby na temat górnośląskich Niemców. Jak pisze w zakończeniu: „Wieloletnia walka mniejszości niemieckiej o prawa człowieka i miejsce w życiu społecznym regionu zasługuje na to, by stać się ważnym i trwałym elementem historycznej tradycji Górnego Śląska oraz jednym z filarów jego współczesnej tożsamości kulturowej.”

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych tematyką podjętą w publikacji do odbioru bezpłatnego egzemplarza.

Zadanie Centrum Badań Mniejszości Niemieckiej zostało zrealizowane dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

 

« wsteczKONTAKT

Michał Matheja
tel.: 32 461 20 70,
e-mail: michal.matheja@haus.pl

PARTNERZY