Logo DWPN 1%

Aktualności
Dodaj do ulubionychInteresujące debaty, wykłady, spotkania - tak zakończyło się XVII Seminarium Śląskie nt. „Edukacja na Śląsku - szansą dla Ciebie, dla mnie i dla regionu”.

W sobotę 6 października zakończyliśmy czterodniowe XVII Seminarium Śląskie poświęcone edukacji na Śląsku. Było ono swoistym forum, w ramach którego spotkali się przedstawiciele mniejszości niemieckiej, większości polskiej oraz zaproszeni goście z zagranicy i środowiska regionalnego.

W ramach XVII Seminarium Śląskiego podano analizie aktualne oferty kształcenia w regionie, czy odpowiadają one wyzwaniom i zapotrzebowaniu tutejszego rynku pracy? a także w jakim stopniu na dzisiejszym Śląsku osiągnięta jest równość ze względu na płeć, pochodzenie społeczne, narodowość? w ideach:  kształcenia – rodziny i zawodu. Poruszono kwestie dotyczące historycznych doświadczeń systemu oświaty na Śląsku oraz debatowano gdzie i jak kształciło się społeczeństwo śląskie. W ostatnich dniu Seminarium Śląskiego mówiono o  roli Kościoła w poszukiwaniu i przekazywaniu wartości społecznych a także jakiej edukacji potrzebuje mniejszość niemiecka. W ramach dyskusji panelowej mogliśmy usłyszeć rodziców wychowujących dwujęzycznie oraz osoby zajmujące się edukacją mniejszości niemieckiej w praktyce.

W seminarium udział wzięli min.:

dr Guido Hitze z Ośrodka Edukacji Politycznej Landu Nadrenia Północna- Westfalia,

dr Ingo Eser, z Uniwersytetu w Kolonii,

Stephanie Hüllmann (Pasdika) z Agencji Kształcenia Ustawicznego i Dokształcania Hanower,

Natalia Szczucka, dyrektor Przedstawicielstwa Regionalnego Komisji Europejskiej z Wrocławia,

prof. dr hab. Romuald Jończy, z Uniwersytetu Ekonomicznego z Wrocławia,

Piotr Kowalik z Centrum Edukacyjngoe Muzeum Historii Żydów Polskich,

dr Koloman Brenner, Prodziekan Uniwersytetu Eötvös Loránd w Budapeszcie.

 

 « wsteczKONTAKT
Izabela Marzodko

tel. 77 402 51 05,

fax. 77 402 51 15,

e-mail. iza.marzodko@haus.pl