Logo DWPN 1%

Aktualności
Dodaj do ulubionychVademecum. Język niemiecki jako język mniejszości w praktyce

Vademecum zostało wydane w ramach projektu, realizowanego przez DWPN na zlecenie Związku Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno - Kulturalnych w Polsce pt. "Kampania społeczna: "Dwa to więcej niż Jeden." - działania informacyjno-promujące dwujęzyczność niemiecko-polską".

Wydanie w pierwszej kolejności skierowane jest do samorządowców, rodziców i środowiska mniejszości niemieckiej i pokazuje w przystępny sposób w jaki sposób uregulowana jest w Polsce oświata mniejszościowa. Vademecum udziela odpowiedzi, jak nauczać dwujęzycznie, jakie są modele kształcenia dwujęzycznego w przedszkolu i na różnych etapach edukacyjnych. Wskazane są również źródła finansowania kształcenia mniejszościowego, w tym dwujęzycznego. Wszystko to w oparciu o prawodawstwo i funkcjonujące w tym zakresie przepisy. Publikacja zawiera także "katalog dobrych praktyk", w którym nauczyciele opowiadają, jak radzą sobie z nauczaniem dwujęzycznym, z jakich programów nauczania korzystają i jak realizują programy różnych przedmiotów w języku niemieckim.

Vademecum dostępne jest także do pobrania w formacie PDF.

Zapraszamy Państwa do skorzystania z naszej wyjątkowej oferty. Vademecum można nabyć bezpłatnie w opolskiej siedzibie DWPN przy ul. 1-go Maja 13/2 w Opolu lub w Gliwicach, przy ul Bojkowskiej 37. Liczba
egzemplarzy ograniczona!
« wsteczKONTAKT
Julianna Pawleta, DWPN Opole, tel. 77 40 25 105, fax: 77 40 25 115, e-mail: julianna.pawleta@haus.pl.