Logo DWPN 1%

IX edycja - Archiwum Historii Mówione
Dodaj do ulubionychDom Współpracy Polsko-Niemieckiej rozpoczął realizację IX edycji projektu „Archiwum Historii Mówionej - www.e-historie.pl”.

Serdecznie zapraszamy młodzież do projektu historyczno – dziennikarskiego

Projekt polega na rekrutacji młodych ludzi zainteresowanych historią oraz ze znajomością języka niemieckiego w stopniu komunikatywnym, którzy przejdą dwudniowe szkolenie historyczno – dziennikarskie a następnie wyposażeni w sprzęt do rejestracji audio - przeprowadzą wywiady z członkami starszego pokolenia. Wywiady te zostaną odpowiednio opracowane przez samych uczestników i umieszczone na istniejącej już stronie internetowej www.e-historie.pl.

Celem projektu jest budowa klimatu porozumienia między pokoleniami, „Ocalenie od zapomnienia”- uchwycenie świata, który bezpowrotnie przechodzi w przeszłość i przekazanie go kolejnym pokoleniom.

Formularz zgłoszeniowy, prosimy o wypełnienie przez uczniów, którzy są zainteresowani projektem oraz przesłanie jej do opolskiej siedziby DWPN do dnia  14.04.2017 r., drogą listowną lub faksem na numer: 77 40 25 115.« wsteczKONTAKT

Izabela Waloszek
tel.: 77 40 25 105,
faks: 077 40 25 115,
e-mail: iza.waloszek@haus.pl

DO POBRANIA

Formularz zgłoszeniowy[.doc]

PARTNERZY