Logo DWPN 1%

Aktualności
Dodaj do ulubionychRozpoczęła się realizacja projektu "Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 4"

Projekt jest realizowany w ramach Działania 7.3 Zakładanie działalności gospodarczej RPO WO 2014-2020.  Liderem projektu jest Stowarzyszenie „Promocja Przedsiębiorczości” z Opola, a Strzeleckie Centrum Obsługi Biznesu oraz Domem Współpracy Polsko-Niemieckiej są partnerem.

 

Celem projektu jest obniżenie bezrobocia, bierności zawodowej i wzrost poziomu przedsiębiorczości oraz samozatrudnienia w woj. opolskim.

Projekt jest skierowany do osób fizycznych z obszaru woj. opolskiego zamierzających założyć działalność gospodarczą (z wyłączeniem osób, które posiadały zarejestrowaną działalność gospodarczą w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do Projektu) :

  • w wieku powyżej 29 roku życia (osoby, które w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie mają ukończony 30 rok życia - od dnia 30 - tych urodzin), w szczególności kobiet,
  • pozostających bez pracy (bezrobotnych , poszukujących pracy, nieaktywnych zawodowo).

W ramach Projektu Uczestnicy skorzystają z bezpłatnego doradztwa i szkoleń poruszających tematykę zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby fizyczne z zakresu podstaw prawnych prowadzenia działalności gospodarczej i prawa pracy, rachunkowości i finansów oraz Biznes Planu. Na etapie Wsparcia Pomostowego Uczestnicy skorzystają z doradztwa i szkoleń specjalistycznych z zakresu podnoszenia wiedzy i rozwijania umiejętności niezbędnych do prowadzenia i rozwijania firmy.

 

Więcej informacji:

http://haus.pl/okp4.html

 « wstecz


HIT WYDAWNICZY


Atlas Historyczny
Górny Śląski
w XX wieku
HAUSBOOKS.pl
Hausbooks.pl
NASZE PROJEKTY

CBMN
Archipelag
Portal organizacji Pozarządowych Województwa Opolskiego
Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 4
Bilingua
Archiwum Historii Mówionej