Logo DWPN 1%

Aktualności
Dodaj do ulubionychSzkolny konkurs pt. „W poszukiwaniu świadka historii”

Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków do ZSRR w 1945 roku we współpracy z DWPN organizuje konkurs szkolny pt.: „W poszukiwaniu świadka historii”.

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z województwa śląskiego.

Celem konkursu jest rozbudzenie pośród młodzieży zainteresowania historią i kulturą regionu, w którym mieszkają, a także kształtowanie umiejętności wykorzystywania współczesnych technik informatycznych. Wyznaczone cele łączy metodologia, którą wykorzystują badacze historii mówionej.

Zadanie uczestników polegać będzie na wcieleniu się w role historyków-badaczy i utrwaleniu w formie nagrania dźwiękowego wywiadu ze „świadkiem historii”. Należy nagrać relację osoby, która z racji wieku lub pełnionych funkcji czy zaangażowania społecznego uczestniczyła lub obserwowała ważne wydarzenia w swoim regionie. Wywiady powinny być nie krótsze niż 2 minuty i nie dłuższe niż 10 minut. Zgłoszony do konkursu wywiad powinien dotyczyć jednego z poniższych trzech zagadnień:

  1. Okres poprzedzający II wojnę światową

            > Życie codzienne (dzieciństwo, edukacja, praca, zwyczaje rodzinne, zwyczaje doroczne, obrzędy itp.),

  1.  Okres II wojny światowej 

            > Życie codzienne (dzieciństwo, edukacja, praca,  zwyczaje doroczne, obrzędy itp.),

            > Walki na frontach w okresie wojny,

            > Wywózki, deportacje w okresie wojennym

          3. Okres powojenny (1945 – 1952)

            > Organizacja życia po wojnie, nowy porządek,

            > Migracje ludności po wojnie

            > Mój region pod sowieckimi wpływami.

Do wywiadu trzeba dołączyć wypełnioną przez uczestnika konkursu kartę wywiadu oraz zgody na udzielenie wywiadu podpisane przez „świadka historii”. Dokumenty te wraz z regulaminem konkursu dostępne są do pobrania na stronie www.deportacje45.pl oraz w siedzibie Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków do ZSRR w 1945 roku. Prace oceniane będą w dwóch kategoriach: szkoły gimnazjalne oraz szkoły ponadgimnazjalne.

Uczestnictwo w konkursie należy zgłosić w Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków do ZSRR w 1945 roku do 28.02.2017 roku osobiście lub mailowo bądź kontaktując się za pośrednictwem szkoły.

Więcej na: http://www.deportacje45.pl/« wsteczDO POBRANIA

Regulamin[.doc]