Logo DWPN 1%

Aktualności
Dodaj do ulubionychPremier Tadeusz Mazowiecki odebrał nagrodę ZŁOTY MOST DIALOGU 2010 !

 

23 lipca 2012 r., w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego odbyły się niezwykłe: „Rozmowy o Polsce i Niemczech” zorganizowane przez Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej oraz Fundację Konrada Adenauera w Polsce.

Gośćmi byli: dr Christoph Bergner, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Republiki Federalnej Niemiec, Pełnomocnik Rządu RFN ds. Wysiedleńców i Mniejszości Narodowych oraz Tadeusz Mazowiecki, Prezes Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1989-1990.

W trakcie spotkania na ręce Pana Premiera Tadeusza Mazowieckiego została przekazana nagroda ZŁOTY MOST DIALOGU 2010, której Szacownym
Laureatem został również dr Helmut Kohl, Kanclerz Republiki Federalnej Niemiec w latach 1982-1998.

Mosty Dialogu 2010 to wspólna inicjatywa Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej oraz Samorządu Województwa Opolskiego, mająca na celu uhonorowanie ludzi, instytucji oraz organizacji pozarządowych, którzy od lat kultywują wielokulturowe dziedzictwo Górnego Śląska.

Ukoronowaniem Plebiscytu „MOSTY DIALOGU 2010” jest zaś wręczenie ZŁOTYCH MOSTÓW DIALOGU dla wybitnych osobowości działających zarówno na rzecz pojednania polsko-niemieckiego jak i przyczyniających się do krzewienia tolerancji i poszanowania dla inności. Laureatami historycznych, pierwszych Złotych Mostów Dialogu 2010 zostali dr Helmut Kohl, Kanclerz Republiki Federalnej Niemiec w latach 1982-1998 oraz Tadeusz Mazowiecki, Premier Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1989 1990. Uroczysta gala wręczenia Mostów Dialogu 2010 odbyła się 8 grudnia 2010 r., na Górze Św. Anny, jednak Szacowni Laureaci Złotych Mostów Dialogu nie mogli osobiście wtedy nagród odebrać. Kanclerz dr H. Kohl przyjął nagrodę z rąk delegacji Kapituły Mostów Dialogu w swoim domu rodzinnym w Ludwigshafen, 18 października 2011 r.

Złoty Most Dialogu na ręce Pana Premiera Tadeusza Mazowieckiego wręczyli: prof. dr hab. Dorota Simonides, autorka laudacji, Ryszard Galla, Poseł na Sejm RP oraz Barbara Kamińska, Członek Zarządu Województwa Opolskiego. Zaś w skład Kapituły pierwszych, historycznych Mostów Dialogu wchodzili przedstawiciele: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej, Uniwersytetu Opolskiego, Muzeum Śląska Opolskiego, Związku Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce, Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim, Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Romów w RP z/s w Kędzierzynie-Koźlu, TVP Opole, Radia Opole oraz Nowej Trybuny Opolskiej.

„Rozmowy o Polsce i Niemczech” cieszyły się ogromnym zainteresowaniem publiczności, a sama dyskusja w czasie spotkania przebiegała w niezwykle żywiołowy i emocjonalny sposób.

W załączeniu fotorelacja z przebiegu Rozmów o Polsce i Niemczech. 

 

 

 

 

 « wsteczKONTAKT
Beata Woźniak,

tel. 77 40 25 105,

e-mail: beata.wozniak@haus.pl

PARTNERZY

Organizatorzy:

Dom Współpracy Polsko - Niemieckiej


Fundacja Konrada Adenauera w Polsce