Logo DWPN 1%

Aktualności
Dodaj do ulubionychCykl seminariów informacyjnych nt: „Mniejszości bogactwem regionu”

W dniu 14 czerwca 2012 r., w Zespole Szkół Nr 1 im. Adama Mickiewicza w Lublińcu odbyło się seminarium informacyjne nt: „Mniejszości bogactwem regionu”.

Seminarium informacyjne zostało zorganizowane przez Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej  w ramach projektu „Polska krajem dla wszystkich”, dzięki dotacji Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji. Celem projektu jest szeroko pojęta dyskusja o tolerancji,  prezentacja przykładowych postaw promujących działania tolerancyjne, walkę z dyskryminacją określonych grup społecznych lub narodowych.

W ramach projektu w wybranych szkołach ponadgimnazjalnych organizujemy cykl seminariów informacyjnych nt: „Mniejszości bogactwem regionu”, dla młodzieży województwa opolskiego i śląskiego. W województwie śląskim, w październiku odbędzie się również debata publiczna nt: „Mniejszości bogactwem regionu”.

Tematem przewodnim seminariów jest przybliżenie młodzieży takich haseł jak: podstawy prawne istnienia mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce, tolerancja, integracja, asymilacja, tożsamość.

 « wsteczKONTAKT
Magdalena Kubica,

tel. 77-402-51-06,

e-mail: magda.kubica@haus.pl

PARTNERZY

Organizator :

Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej

Finansowanie :

Projekt finansowany ze środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji